ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูปรียาพร หมื่นหาญ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที
เรื่อง 4.1 การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที
  ฉากละคร 11 ส.ค. 65
  อุปกรณ์ประกอบฉากละคร 18 ส.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สีโปสเตอร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ