ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูวิภามาศ แซ่โง้ว และ ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว และ ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว และ ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง 4.1 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
  ดาว (1) 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ดาว (2) 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน บัตรภาพ)
  ดาว (3) 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า (1) 7 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า (2) 9 ก.พ. 66
  การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า (3) 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน บัตรภาพ)
  การปรากฏของดาว (1) 16 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การปรากฏของดาว (2) 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ชนิดของวัสดุ (1) (rerun) 23 ก.พ. 66 (มีใบงาน บัตรคำ)
๑o
  ชนิดของวัสดุ (2) (rerun) 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน บัตรคำ)
๑๑
  ชนิดของวัสดุ (3) (rerun) 2 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  สมบัติของวัสดุ (1) (rerun) 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  สมบัติของวัสดุ (2) (rerun) 9 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  สมบัติของวัสดุ (3) (rerun) 14 มี.ค. 66 (มีใบงาน และ นิทาน)
๑๕
  สมบัติของวัสดุ (4) (rerun) 16 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ