ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การเขียนโปรแกรม
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (1) 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (2) 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (3) 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (1) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (2) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (3) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (4) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (1) 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (2) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑o
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (3) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (4) 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (5) 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (6) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (7) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (1) 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (2) 15 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (3) 22 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (4) 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (5) 8 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๒o
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (6) 15 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นาย | 19.01.23 | 28 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By นาย | 19.01.23 | 28 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)