ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 1 การค้นหาข้อมูล
  การค้นหาข้อมูล (1) 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การค้นหาข้อมูล (2)31 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (1) 7 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (2) 14 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 21 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (2) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหา
  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (1) 5 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (2) 12 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3) 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (4) 26 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยที่ 5 การรวบรวมข้อมูล
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (1) 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(2) 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(3) 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยที่ 6 การสร้างทางเลือก
  ทางเลือกในการแก้ปัญหา (1) 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ทางเลือกในการแก้ปัญหา (2) 6 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ทางเลือกในการแก้ปัญหา (3) 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน่วยที่ 7การนำเสนอข้อมูล
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ(1) 20 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (2) 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (3) (มีใบงาน ใบความรู้)
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (4) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ