ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การเขียนโปรแกรม
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (1) 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (2) 8 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ (3) 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (1) 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (2) 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (3) 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (4) 13 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (1) 20 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (2) 27 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (3) 3 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (4) 10 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (5) 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (6) 24 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (7) 31 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (1) 7 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๖
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (2) 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๗
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (3) 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๘
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (4) 28 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (5) 6 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๒o
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน (6) 13 มี.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ