ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย แต่งแต้มองค์ประกอบศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การรำตีบท

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ