ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจันทิมา อนุกูล, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจันทิมา อนุกูล, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์

ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจันทิมา อนุกูล, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ