ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูพรนภา ผามบน

ครูพรนภา ผามบน
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ทบทวนชวนทำ
เรื่อง 1.1 ทบทวนชวนทำ
  พยัญชนะและตัวเลขไทย 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  คงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (สระคงรูป) 17 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  สระเปลี่ยนไป (สระเปลี่ยนรูป) 20 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ลดรูปหายไป (สระลดรูป) 21 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  รู้จำอักษรกลาง 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  จดจำอักษรสูง 24 พ.ค. 67 (มีใบงาน )
  บอกย้ำอักษรต่ำ 27 พ.ค. 67 (มีใบงาน )
  ชวนผันอักษรกลาง 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  ชวนผันอักษรสูง (1) 29 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
๑o
  ชวนผันอักษรสูง (2) 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  ชวนผันอักษรต่ำ (1) 31 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
๑๒
  ชวนผันอักษรต่ำ (2) 4 มิ.ย. 67 (มีใบงาน )
๑๓
  รู้ จำ นำไปใช้ 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน )

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ