ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By JEEN | 18.09.23 | 27 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By Rungsima | 09.07.23 | 954 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By Mon | 06.09.23 | 73 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  3. Post By Surivong05336 | 05.09.23 | 57 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  4. Post By JEEN | 18.09.23 | 27 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)