เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เกษตรขั้นเทพ
01:00:00
การเกษตร
02:00:00
รอบภูมิภาค
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
03:30:00
แฮปปี้วิถีเกษตร
04:00:00
โครงการพัฒนาผู้ผลิตข้าวขนาดกลางฯ
05:00:00
R: เกษตรขั้นเทพ
06:00:00
R: การเกษตร
07:00:00
R: รอบภูมิภาค
07:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ก้าวอย่างพอเพียง
08:30:00
ค23102คณิตศาสตร์ม.3
09:30:00
ว23102วิทยาศาสตร์ม.3
10:30:00
ว23102วิทยาศาสตร์ม.3
11:30:00
R: แฮปปี้วิถีเกษตร
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
พ23103สุขศึกษาม.3
13:30:00
ค23102คณิตศาสตร์ม.3
14:30:00
เกษตรไทยไอดอล
15:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
15:30:00
R: เกษตรขั้นเทพ
16:30:00
R: การเกษตร
17:30:00
R: รอบภูมิภาค
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
18:30:00
R: ก้าวอย่างพอเพียง
19:00:00
R: แฮปปี้วิถีเกษตร
19:30:00
R: รอบภูมิภาค
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : เกษตรไทยไอดอล
21:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
21:30:00
R: เกษตรขั้นเทพ
22:30:00
R: การเกษตร
23:30:00
R: รอบภูมิภาค

ดาวน์โหลดตารางสอน