แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ ชมภู ( Rutsaksit2535@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ทำการทดสอบวัดความรู้ไปแล้ว ไม่มีชื่อปรากฎอยู่ในกลุ่มผ่านและกลุ่มไม่ผ่านนะครับ
 2. โดย นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ ( D0kkulap2525@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ไม่ทราบวันสอบ
 3. โดย นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ ( D0kkulap2525@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ไม่ทราบวันสอบ
 4. โดย ศรีฤทัย กลางคาร ( Sklangkarn@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ด้านเทคนิค | 19.05.19

  การเข้าทดสอบ
 5. โดย น.ส.สิริชยากร ธิปัน ( loveme_81179@hotmai.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ได้ทำแบบทดสอบแล้ว ส่งแล้ว ไม่มีทั้งชื่อรายกลุ่มผ่านและไม่ผ่าน
  เพราะสาเหตุใดคะแล้จะแก้ไขอย่างไรคะ