แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ตรีทิพย์ วิโย ( twiyo9@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ติดต่อสอบถาม | 16.11.18

  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ม .3 ในระดับประถมได้ควบชั้นเรียน และใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนส่วนมัธยม ได้ให้ครูสอนเป็นรายวิชา แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมีครูเกษียณอายุราชการไปเมื่อ เดือน ก.ย.2561 และยังไม่มีตำแหน่งมาทดแทน จึงได้ให้ระดับมัธยมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ DLTV เพื่อให้ นร.ได้เรียนตรงตามหลักสูตร และบุคลากรที่มีก็จบไม่ตรงเอกที่สอนด้วย ดังนั้น ภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ประชุมกันและได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV แต่พอรับชม การสอนสด และเข้ามาชมในเวบไซ และค้นหาตารางสอน แต่ยังเป็นภาคเรียนที่ 2/2560 และ ช่วงเวลาบ่าย การออกอากาศก็ซ้ำกับตอนภาคเช้าด้วย อยากขอตารางออกอากาศที่เป็นปัจจุบัน การเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพค่ะ
  หนังสือคู่มือ ก็ยังไม่เห็นส่งมาค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  ตรีทิพย์ วิโย
  ผอ.โรงเรียน 09
 2. โดย ธัญญ์ทิพา สุขเกษตร ( joo_2503@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.11.18

  คู่มือภาษาไทย ป5 ภาคเรียนที่ 2 ทำไมไม่มีหน่วยที่ 9 10 11คะ

  ในส่วนของเว็บไซต์และคลังสื่อการเรียนรู้ จากการตรวจสอบในเว็บไซต์จะเป็นกำหนดการรายชั่วโมง มีหน่วยมรา 9,10,11 และใน คลังสื่อการเรียนรู้ก็มีหน่วยที่ 9,10,11 แล้วเช่นกัน (Link http://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/5/1000 และ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user&file=search) ขอบคุณค่ะ (รบกวนสอบถามเพิ่มเติม คู่มือครูที่ต้องการใช้งานเข้าดูจากเว็บไซต์หรือคลังสื่อค่ะ)


 3. โดย ภคนิตย์ นาสมศรี ( hot787hot@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.11.18

  ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน อยากให้ต้นทางขึ้นหน้าจอใบงานแทนการถ่ายทอดบรรยากาศในห้องเรียนของต้นทางได้ไหมคะ เพราะปลายทางมีปัญหาในการพิมพ์ใบงานให้นักเรียนค่ะ และบาง รร ดูแลหลายห้อง ทำให้เด็กนักเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมตามต้นทางได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ขออนุญาตดำเนินการส่งรายละเอียดตามที่แจ้งไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณานะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ


 4. โดย นางสาวสุริศา ช่วยสกุล ( ying_rang@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.11.18

  ชั้นอนุบาล 3

  ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันดำเนินการอัพเดทสื่อเรียบร้อนค่ะ สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user&file=search ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นางสาวสุริศา ช่วยสกุล ( ying_rang@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.11.18

  สื่อประกอบแผน หน่วยที่ 21, 22, 24, 25 ไม่มี
  ที่ดาวโหลดมาเป็นแผนการจัดประสบการณ์คะ

  ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันดำเนินการอัพเดทสื่อเรียบร้อนค่ะ สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user&file=search ขอบคุณค่ะ