แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วิษุวัต ดวงจินา ( vis_keeper@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.02.20

  ไม่สามารถรับชมชอ่ง DLTV ได้ (กล่องรับสัญญานโทรทัศน์ระบบแอนดรอยด์ Android TV Box )
  - หน้าจอขึ้นไม่กล่องดิจิตอลไลฟ์

  แนะนำการแก้ไขเบื้องต้น โดยถอดปลั้ก กล่องดิจิตอลไลฟ์และกล่อง Android Box จากนั้นทำการเสียบปลั๊กกล่องดิจิตอลไลฟ์เป็นอันดับแรก และเสียบปลั๊กกล่อง Android Box ต่อ เพื่อทดสอบการใช้งาน หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาติดต่อกลับอีกครั้ง (เนื่องจากเบอร์โทรที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้) ขอบคุณค่ะ


 2. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.02.20

  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.5หน่วยการเรียนรัุูที่ 5.29 ไม่มีแขวนไว้ให้ ไปแขวนไว้ตรงไหนคะ หาแล้วไม่มีนะคะ มี 5.28 แล้วข้ามไป 5.30,5.31 เลยค่ะ และอยากจะสอบถามอีกคือว่า ยังไม่มีเฉลยให้เลยใช่ไหมคะในแต่ละแบบฝึกน่ะค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ วันที่ 11 ก.พ.63

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจุบันดำเนินการเพิ่ม แบบฝึกหัด 5.29 เรียบร้อยค่ะ พร้อมวิธีการคิดโจทย์อยู่ในสื่อประกอบการสอน ส่วนของเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆ แนะนำช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝั่งประถมศึกษา) ฝ่ายวิชาการ โทร 032-514-170 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ครูสุภาพร ( t.joy.sp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.02.20

  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Smart Life
  เรื่องที่ 6.1 Smart Homes .ใช้สอนในวันที่ 14 ก.พ. 63 ยังไม่มีเทปบันทึกการสอนและใบงานประกอบการสอน
  เรื่อง 6.2 Smart Home Appliances ใช้สอนในวันที่ 17 ก.พ. 63 ยังไม่มีเทปบันทึกการสอนค่ะ
  เรื่อง 6.4 Self-Driving Car ใช้สอนในวันที่ 21 ก.พ. 63 ไม่มีใบงานค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจุบันดำเนินการติดตามและอัพเดทไฟล์ VDO เรียบร้อย และส่วนของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตรวจสอบจะไม่มีสื่อใบงานประกอบการสอนในวันดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย พีรพล วรเดชสกุล ( lieonkp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 07.01.20

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผมเปิดดูรายการทาง https://www.dltv.ac.th/DLTV13 ไม่ได้
  - https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/8894
  - https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/8834
  - https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/8678
  - https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/8829

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  - ปัจจุบันสามารถรับชมได้เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย พีรพล วรเดชสกุล ( lieonkp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 07.01.20

  รายการ
  รายการเหล่านี้ เปิดดูออนไลน์ไม่ได้
  -สำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1 (DLTV13)
  -การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง (DLTV13)
  -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำและหัวต่อจีเอ็มจังก์ชั่น (DLTV13)

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  - ปัจจุบันสามารถรับชมได้เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ