เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R:เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
01:00:00
R:วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
02:00:00
R: พื้นฐานการระบายสีน้ำ
03:00:00
R: เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
04:00:00
R: สัตศิลปะไทย
05:00:00
R:ญี่ปุ่นศึกษา
06:00:00
R:การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
07:00:00
R:การเขียนโปรแกรมด้วยแลปวิวเบื้องต้น
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ มทร.รัตนโกสินทร์
09:00:00
R:สืบสายลายสลัก
10:00:00
R:การพัฒนา AR VR Application เพื่อนำขึ้น Appstore/Playstore
11:00:00
R:เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
12:00:00
R:ความรู้ สู่ผู้ประกอบการ
13:00:00
R:ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
14:00:00
R:เทคโนโลยีนมและผลิตภัฒฑ์ by ครูชมบี
15:00:00
R:สนทนาภาษาญี่ปุ่นในโรงงาน
16:00:00
R:เพชรแผ่นดิน
17:00:00
R:Clean Food Good Health
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
SMART LEARNING CENTER
18:30:00
R: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอุตสาหกรรม
19:30:00
R:พื้นฐานการประกอบอาหาร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:พื้นฐานการประกอบอาหาร(ต่อ)
21:00:00
R:หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
22:00:00
R:สตอรี่มีชีวิต
23:00:00
R:หลักการปรุงประกอบอาหาร

ดาวน์โหลดตารางสอน