เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ มทร. รัตนโกสินทร์
01:00:00
การพัฒนา AR VR Application เพื่อนำขึ้นAppstore /Playstore
02:00:00
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
03:00:00
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
04:00:00
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
05:00:00
ญี่ปุ่นศึกษา
06:00:00
โภชนาการเพื่อการดำรงชีวิต
07:00:00
การเขียนโปรแกรมด้วยแลปวิวเบื้องต้น
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
09:00:00
สืบสายลายสลัก
10:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
11:00:00
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
12:00:00
ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
13:00:00
พื้นฐานการประกอบอาหาร
14:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
15:00:00
สตอรี่มีชีวิต
16:00:00
เครื่องหอมและของชำร่วย
17:00:00
เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
มทร.รัตนโกสินทร์
18:30:00
รอบรั้ว มทร.รัตนโกสินทร์
19:30:00
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ by ครูชมบี
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ by ครูชมบี(ต่อ)
21:00:00
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในโรงงาน
22:00:00
เพชรแผ่นดิน
23:00:00
Clean Food Good Health

ดาวน์โหลดตารางสอน