ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง และครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง

ครูนิพนธ์ เชิญทอง และครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานกระดาษสร้างสรรค์ (1)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ