ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย

ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้และทักษะเพื่อพิชิตปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง 3.1 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  มารู้จักกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  การระบุปัญหานั้นสำคัญไฉน 9 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  รวบรวมข้อมูลกันเถอะ 23 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 30 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 6 ก.พ. 67(มีใบงานและใบความรู้)
  วางแผนการทำงาน 13 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  ลงมือสร้างชิ้นงาน (1) 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  ลงมือสร้างชิ้นงาน (2) 27 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ลงมือสร้างชิ้นงาน (3) 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๑o
  กำหนดประเด็นในการทดสอบ 12 มี.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๑
  ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการ 19 มี.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๒
  เตรียมการนำเสนอ 26 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๓
  นำเสนอผลงาน 2 เม.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ