ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ