ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์ และครูจักร์พันธ์ สุวรรณเกิด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูโชติกา สมพงษ์ และครูจักร์พันธ์ สุวรรณเกิด
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์
เรื่อง 3.1 องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย 28 ต.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.2 หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย
  หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย 4 พ.ย.65 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ