ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ นาฏศิลป์ ม.3

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 5.1 วางแผนการแสดงนาฏศิลป์และรูปแบบการแปรแถว
  วางแผนการแสดงนาฏศิลป์และรูปแบบการแปรแถว 3 ก.พ. 65 (ใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 ฝึกซ้อมการแสดงเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว
  ฝึกซ้อมการแสดงเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว 10 ก.พ. 65
  ฝึกซ้อมการแสดงเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว 17 ก.พ. 65 Rerun
เรื่อง 5.3 ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย
  ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย 24 ก.พ. 65 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
  ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย 3 มี.ค. 65 (มีวิดีโอประกอบการสอน) Rerun
เรื่อง 5.4 การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์
  การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ 10 มี.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์
  การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ 17 มี.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ