ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 12
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์ และครูจักร์พันธ์ สุวรรณเกิด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูโชติกา สมพงษ์ และครูจักร์พันธ์ สุวรรณเกิด
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์
เรื่อง 3.1 องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย 29 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.2 หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย
  หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย 6 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย (Rerun)
เรื่อง 4.1 ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
  ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ 20 ต.ค. 66 (มีใบความรู้)
เรื่อง 4.2 การประดิษฐ์ท่ารำ
  การประดิษฐ์ท่ารำ 27 ต.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ