ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์ และครูจักร์พันธ์ สุวรรณเกิด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูโชติกา สมพงษ์ และครูจักร์พันธ์ สุวรรณเกิด
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 1.1 วางแผนการแสดงนาฏศิลป์
  วางแผนการแสดงนาฏศิลป์ 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ฝึกซ้อมการแสดงเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว
  ฝึกซ้อมการแสดงเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว 26 ม.ค. 67
เรื่อง 1.3 การออกแบบการแปรแถวในทางนาฏศิลป์
  การออกแบบการแปรแถวในทางนาฏศิลป์ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
  การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 9 ก.พ. 67
เรื่อง 1.5 ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์
  ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ 16 ก.พ. 67
เรื่อง 1.6 การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์
  การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ 23 ก.พ. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างสรรค์งานแสดงละคร
เรื่อง 2.1 องค์ประกอบที่สำคัญของละคร
  องค์ประกอบที่สำคัญของละคร 1 มี.ค. 67
เรื่อง 2.2 เรียนรู้เขียนบทละคร
  เรียนรู้เขียนบทละคร 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 ทุกหน้าที่ทำละครสำคัญเสมอกัน
  ทุกหน้าที่ทำละครสำคัญเสมอกัน 15 มี.ค. 67
เรื่อง 2.4 การนำเสนองานละคร
  การนำเสนองานละคร 22 มี.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ