ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบทดสอบ
เรื่อง 4.1 แบบทดสอบ
  ทบทวนบทเรียน 1 เม.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ