ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
เรื่อง 2.1 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
  วัฒนธรรมสร้างศิลป์ ภาคทฤษฎี 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วัฒนธรรมสร้างศิลป์ (ภาคปฏิบัติครั้งที่ 1) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  วัฒนธรรมสร้างศิลป์ (ภาคปฏิบัติครั้งที่ 2) 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  วัฒนธรรมสร้างศิลป์ (ภาคปฏิบัติครั้งที่ 3) 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  ยลศิลป์ถิ่นไทย ภาคทฤษฎี 20 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ยลศิลป์ถิ่นไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ยลศิลป์ถิ่นไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 3 เม.ย. 66 (มีใบงาน)
  ยลศิลป์ถิ่นไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 10 เม.ย. 66 (มีใบงาน)
  ยลศิลป์ถิ่นไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 24 เม.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ทบทวนบทเรียน 1 พ.ค. 66

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ