ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบ
เรื่อง 3.1 แบบทดสอบ
  ทบทวนบทเรียน 19 ส.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
เรื่อง 5.1 เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
  เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 16 ก.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นำเสนอผลงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
เรื่อง 7.1 นำเสนอผลงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
  การนำเสนอและประเมินผลงาน 21 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
  การนำเสนอและประเมินผลงาน (2) 28 ต.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ