ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 9
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบทดสอบ
เรื่อง 3.1 แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
เรื่อง 4.1 เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
เรื่อง 5.1 ปฏิบัติงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นำเสนอผลงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ
เรื่อง 6.1 นำเสนอผลงานโฆษณาด้วยเทคนิคประติมากรรมกระดาษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ