ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 6
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ