ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทบทวนบทเรียน
เรื่อง 4.1 ทบทวนบทเรียน
  ทบทวนบทเรียน 27 ก.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทบทวนบทเรียน
เรื่อง 7.1 ทบทวนบทเรียน
  ทบทวนบทเรียน 5 ต.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ