ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยที่ 7 การแก้เขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การแก้เขียนโปรแกรม
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (1) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (2) 10 พ.ย. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (3) 17 พ.ย. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (4) 24 พ.ย. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (5) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (6) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (7) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (8) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (9) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (10) 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (11) 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (12) 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (13) 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (14) 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (15) 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (16) 16 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (17) 23 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (18) 2 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (19) 9 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๒o
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (20) 16 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ