ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยที่ 7 การแก้เขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การแก้เขียนโปรแกรม
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (1) 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (2) 9 พ.ย. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (3) 16 พ.ย. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (4) 23 พ.ย. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (5) 30 พ.ย. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (6) 7 ธ.ค. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (7) 14 ธ.ค. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (8) 21 ธ.ค. 66 (มีใบงานและคำถามหลังกิจกรรม)
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (9) 28 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (10) 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (11) 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (12) 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (13) 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (14) 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (15) 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๖
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (16) 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๗
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (17) 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๘
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (18) 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (19) 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๒o
  การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด (20) 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ