ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการแสดงดนตรีเชิงบูรณาการ
เรื่อง 3.1 ความรู้พื้นฐานในการจัดการแสดงดนตรี
  ความรู้พื้นฐานในการจัดการแสดงดนตรี 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.2 การออกแบบการแสดงดนตรีเชิงบูรณาการ
  การออกแบบการแสดงดนตรีเชิงบูรณาการ 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.3 นำเสนอและอภิปรายผลงานการออกแบบการแสดงดนตรี
  นำเสนอและอภิปรายผลงานการออกแบบการแสดงดนตรี 12 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ