ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างสรรค์ดนตรีและการเปรียบเทียบงานดนตรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ