ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ