ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.1 สนุกกับการแก้ปัญหา
  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 13 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  ระบุปัญหา 20 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  รวบรวมข้อมูล 27 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  แนวทางการแก้ปัญหาของฉัน 3 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เลือกวิธีการแก้ปัญหา 10 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
  วิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 17 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ออกแบบอย่างไรดี 24 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้ และบัตรภาพ)
  ออกแบบการแก้ปัญหา 31 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และวางแผนการทำงาน 7 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑o
  ลงมือสร้างชิ้นงาน 14 ก.พ. 67
๑๑
  กำหนดประเด็นในการทดสอบ 21 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑๒
  ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 28 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑๓
  วางแผนนำเสนอ 6 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๔
  นำเสนอผลงาน 13 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ