ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.1 สนุกกับการแก้ปัญหา
  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 14 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  ระบุปัญหา 21 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  รวบรวมข้อมูล 28 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  แนวทางการแก้ปัญหาของฉัน 4 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  เลือกวิธีการแก้ปัญหา 11 ม.ค. 66 (มีใบความรู้)
  วิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 18 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ออกแบบอย่างไรดี 25 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้ และบัตรภาพ)
  ออกแบบการแก้ปัญหา 1 ก.พ. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และวางแผนการทำงาน 8 ก.พ. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑o
  ลงมือสร้างชิ้นงาน 15 ก.พ. 66
๑๑
  กำหนดประเด็นในการทดสอบ 22 ก.พ. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑๒
  ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 1 มี.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑๓
  วางแผนนำเสนอ 8 มี.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๔
  นำเสนอผลงาน 15 มี.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ