ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
การออกแบบและเทคโนโลยี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ