ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย

ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
วิทยาการคำนวณ

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความฉลาดรู้ดิจิทัล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ