ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย

ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
วิทยาการคำนวณ

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ