ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจันทิมา อนุกูล และครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจันทิมา อนุกูล และครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจันทิมา อนุกูล และครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ