ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
วิทยาการคำนวณ

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ