ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 9
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์

ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1 องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
  องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 6 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 3.1 หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
  หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ 10 ก.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ