ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอนโดย ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ