ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูโชติกา สมพงษ์ และครูนันทวัน ทองทิพย์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1 องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
  องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 26 ก.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 3.1 หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
  หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ 30 ส.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รำวงมาตรฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประเมินผลการเรียน
เรื่อง 5.1 ประเมินผลการเรียน
  ประเมินผลการเรียน 27 ก.ย. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ