ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 4 พระมหากษัตริย์และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
เรื่อง 2.1 พระมหากษัตริย์และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
  กำเนิดราชวงศ์พระร่วง (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ไพร่ฟ้าหน้าใสแผ่นดินพระร่วง (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  ใครจะใคร่ค้าช้างค้า 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความเชื่อและศรัทธา (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  เริ่มแรกอักษรไทย วรรณกรรมรุ่งเรือง (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  หยั่งรากพระพุทธศาสนา 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  พุทธบารมีแผ่ไพศาล 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การขยายอำนาจของสุโขทัย 15 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การทูตสุโขทัย 22 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑o
  อวสานกรุงสุโขทัย 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  เครื่องสังคโลก 8 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ท่องเที่ยวกรุงสุโขทัย 15 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ