ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เรื่อง 2.1 แนวคิดแบบลีน
  แนวคิดแบบลีน 4 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 เตรียมตัวระบุปัญหา
  เตรียมตัวระบุปัญหา 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 ลงพื้นที่สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์
  ลงพื้นที่สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ 25 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.4 ปัญหาคืออะไร
  ปัญหาคืออะไร 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.6 แนวทางการแก้ปัญหา
  แนวทางการแก้ปัญหา 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.7 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา(1) 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา(2) 5 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.8 วางแผนการทำงาน
  วางแผนการทำงาน 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.9 ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ
  ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ(1) 19 ก.พ. 67
  ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ(2) 26 ก.พ. 67
  ลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ(3) 4 มี.ค. 67
เรื่อง 2.10 ออกแบบวิธีการทดสอบ
  ออกแบบวิธีการทดสอบ 11 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.11 ทดสอบและประเมินผล
  ทดสอบและประเมินผล 18 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.12 จัดทำรายงาน
  จัดทำรายงาน 25 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.13 นำเสนอผลงาน
  นำเสนอผลงาน 1 เม.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ