ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.2

ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ วันที่ 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
  เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
  สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 21 มิ.ย. 64(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
  ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 28 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.5 นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
  นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 5 ก.ค. 64
เรื่อง 1.6 ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
  ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 12 ก.ค. 64
เรื่อง 1.7 สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
  สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 19 ก.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ