ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา

ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ย้อนอดีตดินแดนส่าหรี
เรื่อง 3.1 ย้อนอดีตดินแดนส่าหรี
  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 13 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียใต้ (1) 20 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียใต้ (2) 27 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้ (3) 3 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านสังคมของภูมิภาคเอเชียใต้ (4) 10 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  แหล่งอารยธรรมและแหล่งมรดกโลกของภูมิภาคเอเชียใต้ 17 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ย้อนเวลาแดนทะเลทราย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ