ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ครูผู้สอน ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้

ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เจาะเวลาอยุธยา
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาอยุธยา
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 3 พ.ย. 65
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 10 พ.ย. 65
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 17 พ.ย. 65
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 25 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา 1 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านสังคมของอาณาจักรอยุธยา 8 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2) 22 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 29 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 5 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรี
เรื่อง 2.1 ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรี
  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 12 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  การกอบกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 19 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 26 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  การกู้กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 2 ก.พ. 66
  การสถาปนาอาณาจักรธนบุรีและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง (1) 9 ก.พ. 66
  การสถาปนาอาณาจักรธนบุรีและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง (2) 16 ก.พ. 66
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี 23 ก.พ. 66
  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรธนบุรี
  พัฒนาการทางด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑o
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ