ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา

ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ย้อนอดีตดินแดนส่าหรี
เรื่อง 3.1 ย้อนอดีตดินแดนส่าหรี
  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 11 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียใต้ (1) 18 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียใต้ (2) 25 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้ (3) 1.ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านสังคมของภูมิภาคเอเชียใต้ (4) 8 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  แหล่งอารยธรรมและแหล่งมรดกโลกของภูมิภาคเอเชียใต้ 15 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ย้อนเวลาแดนทะเลทราย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ