ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ครูผู้สอน ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา

ครูชีวาภร จวบรัมย์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เจาะเวลาอยุธยา
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาอยุธยา
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 2 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 9 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 16 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 23 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา 30 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านสังคมของอาณาจักรอยุธยา 7 ธ.ค 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 14 ธ.ค 66 (มีใบกิจกรรม)
  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2) 21 ธ.ค 66 (มีใบกิจกรรม)
  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 28 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 4 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เจาะเวลาธนบุรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ