ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 13
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิดและครูชมพูนุท ภู่สกุล

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิดและครูชมพูนุท ภู่สกุล
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ