ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี ม.1

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุนทรีดนตรีรส

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ