ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รากเหง้าแห่งอุษาคเนย์
เรื่อง 2.1 รากเหง้าแห่งอุษาคเนย์
  ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ก.ค. 66 (มีบัตรภาพและใบงานพร้อมเฉลย)
  สภาพภูมิศาสตร์โดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 17 ก.ค. 66 (มีใบงานและเฉลยใบงาน)
  มรดกโลกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 24 ก.ค. 66 (มีใบงานและการ์ดข้อมูล)
  รัฐโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 31 ก.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) 7 ส.ค. 66 (มีบัตรคำ)
  พัฒนาการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) 21 ส.ค. 66 (มีใบงานและเฉลยใบงาน)
  การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 28 ส.ค. 66 (มีใบงาน ภาพข่าวและภาพหลักฐาน)
  ชุมชนโบราณในดินแดนไทย 4 ก.ย. 66 (มีใบความรู้และใบงาน)
  พัฒนาการจากชุมชนสู่รัฐโบราณ 11 ก.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย (1) 18 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)
๑๑
  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย (2) 25 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรมและชุดภาพ)
๑๒
  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย (3) 2 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรมและชุดบัตรภาพ)
๑๓
  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย (4) 9 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย(5) 16 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรมและชุดบัตรภาพ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ