ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูอรอนงค์ สุดสาคร และ ครูวิทยา ปัญญายืน
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และ ครูวิทยา ปัญญายืน

ครูอรอนงค์ สุดสาคร และ ครูวิทยา ปัญญายืน
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ