ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และครูอรอนงค์ สุดสาคร
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และครูอรอนงค์ สุดสาคร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และครูอรอนงค์ สุดสาคร
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 5 เกษตรน่ารู้ เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง 1.1 เกษตรน่ารู้ เกษตรคู่บ้าน
  เกษตรน่ารู้ 1 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ดินและปุ๋ย 8 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ (1) 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ (2) 22 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 29 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปลูกพืช และการดูแลรักษา 6 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พืชผักสวนครัว และการเก็บเกี่ยว 13 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 20 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1) 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การเลี้ยงปลาสวยงาม (2) 3 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)
หน่วยที่ 6 สานฝัน
เรื่อง 2.1 สานฝัน
  ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอาชีพ 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อาชีพที่ตนสนใจ 17 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การวางแผน ในการเลือกอาชีพ 24 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คุณธรรม ในการประกอบอาชีพ 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ธุรกิจก้าวไกล 7 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจำวัน 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การทำโครงงาน (1) 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การทำโครงงาน (2) 14 มี.ค. 66 (มีแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ