ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
1
  ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (อธิบายความหมายของคำ) 2 มิ.ย. 2563
2
  ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (อ่านจับใจความ) 4 มิ.ย. 2563
3
  ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (อ่านบทร้อยกรอง) (1) 8 มิ.ย. 2563
4
  ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (อ่านบทร้อยกรอง) (2) 9 มิ.ย. 2563
5
  การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 10 มิ.ย. 2563
6
  อธิบายคุณค่าของเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 11 มิ.ย. 2563
7
  ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (ท่องจำบทอาขยาน) (1) 15 มิ.ย. 2563
8
  ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม (ท่องจำบทอาขยาน) (2) 16 มิ.ย. 2563
9
  คำนาม 17 มิ.ย. 2563
10
  คำสรรพนาม 18 มิ.ย. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พูดอย่างสร้างสรรค์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ouk | 12.11.18 | 2,090 6 ภาษาไทย
  2. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 1,648 2 ภาษาไทย
  3. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 556 0 ภาษาไทย
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 15,106 59 ภาษาไทย
  2. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 2,541 5 ภาษาไทย
  3. Post By ouk | 12.11.18 | 2,090 6 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 1,648 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 556 0 ภาษาไทย