ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ทักษะสัมพันธ์ สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
เรื่อง 2.1 ทักษะสัมพันธ์ สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
  การอธิบายความหมายของคำศัพท์ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 6 มิ.ย. 67
  การอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 10 มิ.ย. 67
  การอ่านจับใจความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๑) 11 มิ.ย. 67
  การอ่านจับใจความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๑) 12 มิ.ย. 67
  การพูดแสดงความคิดเห็น เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 13 มิ.ย. 67
  การอธิบายคุณค่า เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๑) 17 มิ.ย. 67
  การอธิบายคุณค่า เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๒) 18 มิ.ย. 67
  การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ 19 มิ.ย. 67
  การท่องจำบทอาขยาน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 20 มิ.ย. 67
๑o
  คำสรรพนามน่ารู้ คู่เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 24 มิ.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ