ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง

ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1 ชื่อหน่วย แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 1.1 แรงและการเคลื่อนที่
  มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร (1) 17 พ.ค. 67 (ใบงาน)
  มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร (2) 21 พ.ค. 67 (ใบงาน)
  มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร (3) 24 พ.ค. 67 (ใบความรู้)
  มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร (4) 28 พ.ค. 67 (ใบงาน)
  มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร (5) 31 พ.ค. 67 (ใบงาน)
  มวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร (1) 4 มิ.ย. 67 (ใบงาน)
  มวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร (2) 7 มิ.ย. 67 (ใบงาน)
  มวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร (3) 11 มิ.ย. 67
  ปลอดภัยไว้ก่อน (1) 14 มิ.ย. 67 (ใบงาน)
๑o
  ปลอดภัยไว้ก่อน (2) 18 มิ.ย. 67
๑๑
  ปลอดภัยไว้ก่อน (3) 21 มิ.ย. 67
๑๒
  ปลอดภัยไว้ก่อน (4) 25 มิ.ย. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ