ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอนโดย ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูธัญลักษณ์ ศิริแข็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
  ความแข็งของวัสดุรอบตัว (1) 1 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ความแข็งของวัสดุรอบตัว (2) 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน,ใบความรู้,ใบกิจกรรม และวีดิทัศน์)
  สภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัว (1) 8 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  สภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัว (2) 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน , ใบความรู้ , ใบกิจกรรม และวีดิทัศน์)
  การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (1) 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (2) 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน , ใบความรู้ , ใบกิจกรรม และวีดิทัศน์)
  การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (1) 22 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (2) 25 พ.ย. 65 (มีใบงาน , ใบความรู้ , ใบกิจกรรม และวีดิทัศน์)
  การออกแบบชิ้นงานโดยใช้สมบัติของวัสดุ 29 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
  ของแข็ง (1) 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ของแข็ง (2) 6 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ของแข็ง (3) 9 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ของแข็ง (4) 13 ธ.ค. 65 (มีใบงานและวีดิทัศน์)
  ของแข็ง (5) 16 ธ.ค. 65 (มีใบงานและวีดิทัศน์)
  ของเหลว (1) 20 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ของเหลว (2) 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ของเหลว (3) 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ของเหลว (4) 3 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ของเหลว (5) 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  แก๊ส (1) 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  แก๊ส (2) 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  แก๊ส (3) 17 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  แก๊ส (4) 20 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  สถานะของสสาร 24 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (1) 27 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (2) 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (3) 3 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (4) 7 ก.พ. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (5) 10 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (6) 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน , ใบกิจกรรม , คำถามหลังกิจกรรม และจิ๊กซอว์ดวงจันทร์)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 ระบบสุริยะของเรา
  ระบบสุริยะ (1) 17 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)
  ระบบสุริยะ (2) 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ระบบสุริยะ (3) 24 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)
  ระบบสุริยะ (4) 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ระบบสุริยะ (5) 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  ระบบสุริยะ (6) 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ (Re-run)
เรื่อง 4.1 หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา (Re-run)
  การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (5) (Re-run) 14 มี.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
เรื่อง 4.2 หน่วยย่อยที่ 2 ระบบสุริยะของเรา (Re-run)
  ระบบสุริยะ (2) (Re-run) 17 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ