ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวิทยา ปัญญายืน
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวิทยา ปัญญายืน
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวิทยา ปัญญายืน
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
เรื่อง 1.1 เกษตรพอเพียง
  ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร 2 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  ไม้ดอก 9 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  ไม้ประดับ 16 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  ดิน 23 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 30 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 7 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 14 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การเตรียมภาชนะสำหรับปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 21 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การปลูกไม้ดอก 28 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  การปลูกไม้ประดับ 4 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ