ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ปัญญาดี

ครูสุดารัตน์ ปัญญาดี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ