ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ครูหลังเขา | 25.03.24 | 849 4 ศิลปะ
  1. Post By ครูหลังเขา | 25.03.24 | 849 4 ศิลปะ