สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จ.อ.สมาน กุนัน หรือ จ่าเอกแซม อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือ หน่วยซีล รุ่น 30 ซึ่งเสียชีวิตในถ้ำหลวง ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี ภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มีความมุ่งมั่น เสียสละเพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่าจนหมดสติและได้เสียชีวิตในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ

จุดประสงค์

1 อธิบายประวัติและแบบอย่างที่ดีของจ.อ.สมาน กุนัน ได้

2 วิเคราะห์แบบอย่างที่ดีและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

3 เห็นความสำคัญในการนำแบบอย่างที่ดีมาประยุกต์ใช้กับตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง วีรบุรุษถ้ำหลวง

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ
ชั่วโมง บุคคลสำคัญ
เรื่อง วีรบุรุษถ้ำหลวง 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน)