ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ปัญญาดี

ครูสุดารัตน์ ปัญญาดี
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ