สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      จำนวนคละเป็นจำนวนที่เขียนในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ 

  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเหตุผลได้ว่า จำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.5

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง จำนวนคละ 8 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)