ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วิทยาการคำนวณ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบ
1
  ความเหมือนและความแตกต่าง 16 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความเหมือนและความแตกต่าง(ต่อ) 23 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ 30 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ(ต่อ) 6 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเรียงลำดับ
1
  ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน 13 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) 20 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 การแก้ปัญหา
1
  การลองผิด ลองถูก 27 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การลองผิด ลองถูก (ต่อ) 4 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ปัญหาหลายเป้าหมาย(1) 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ปัญหาหลายเป้าหมาย(2) 18 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัญหาหลายเป้าหมาย(3) 25 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
1
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(1) 1 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(2) 8 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(3) 15 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 22 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1
  มารู้จักคอมพิวเตอร์ 29 ส.ค.62
2
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 62
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ 6 โปรแกรมกราฟิก
1
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดระบายสี (1) 12 ก.ย. 62
2
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดระบายสี (2) 19 ก.ย. 62 (มีใบความรู้)
3
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดระบายสี (3) 26 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ