ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วิทยาการคำนวณ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบ
1
  ความเหมือนและความแตกต่าง 5 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความเหมือนและความแตกต่าง(ต่อ) 12 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ 19 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ(ต่อ) 26 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเรียงลำดับ
1
  ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน 3 ธ.ค. 61 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) 17 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 การแก้ปัญหา
1
  การลองผิด ลองถูก 24 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การลองผิด ลองถูก (ต่อ) 7 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ปัญหาหลายเป้าหมาย(1) 14 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ปัญหาหลายเป้าหมาย(2) 21 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัญหาหลายเป้าหมาย(3) 28 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
1
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(1) 4 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(2) 11 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(3) 18 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 25 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ