ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูเจนจิรา โคตรวงค์ และ ครูณัฐพล โคตรวงค์
วิทยาการคำนวณ

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 2.1 การเขียนโปรแกรม
  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชัน (1) 29 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชัน (2) 6 ก.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  การออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชัน (1) 20 ก.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  การออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชัน (2) 27 ก.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  ตัวดำเนินการบูลีน (1) 3 ส.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)
  ตัวดำเนินการบูลีน (2) 10 ส.ค. 65 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน (1) 17 ส.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน (2) 24 ส.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ