ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์และครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด

ครูโชติกา สมพงษ์และครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย 20 ม.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ละคร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ