ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 9
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์และครูชมพูนุท ภู่สกุล

ครูโชติกา สมพงษ์และครูชมพูนุท ภู่สกุล
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลของนักแสดง
เรื่อง 1.1 อิทธิพลของนักแสดง
  อิทธิพลของนักแสดง 26 ก.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการชมการแสดง
เรื่อง 2.1 หลักการชมการแสดง
  หลักการชมการแสดง 2 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นาฏยศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ