ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูปฏิญญา ประจันบาน
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูปฏิญญา ประจันบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสัมพันธ์ที่ดี ลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้างสัมพันธ์ดี ลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
1
  การสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัว 30 ก.ค. 2563
2
  การสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อน 6 ส.ค. 2563
3
  การสร้างและรักษาสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม 13 ส.ค. 2563
4
  ปัจจัยที่ช่วยทำให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ 20 ส.ค. 2563
5
  สาเหตุของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 27 ส.ค. 2563
6
  ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ตั้งครรภ์) 3 ก.ย. 2563
7
  ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (การทำแท้ง/การติดเชื้อHIV) 10 ก.ย. 2563
8
  การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 17 ก.ย. 2563
9
  ปริซึมสามเหลี่ยมสรุปองค์ความรู้ 24 ก.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 3,036 7 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,444 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 3,036 7 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,444 2 สุขศึกษาและพลศึกษา