ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย 4 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก) 11 พ.ย. 62
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก) 18 พ.ย. 62
เรื่อง 1.3 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก) 25 พ.ย. 62
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้เลือดออก) 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์)
1
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 9 ธ.ค. 62
2
  โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 16 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.5 สารเสพติด
1
  สารเสพติด 23 ธ.ค. 62
2
  สารเสพติด (2) 30 ธ.ค. 62
3
  สารเสพติด (3) 6 ม.ค. 63
4
  สารเสพติด (3) 13 ม.ค. 63
5
  สารเสพติด (4) 20 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ภัยธรรมชาติ
1
  ภัยธรรมชาติ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ภัยธรรมชาติ (2) 3 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ภัยธรรมชาติ (3) 17 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ภัยธรรมชาติ (4) 24 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ภัยธรรมชาติ (4) 2 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 2,855 7 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,364 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 2,855 7 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,364 2 สุขศึกษาและพลศึกษา