ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง 1.1 การเจริญเติบโตตามวัย
  การเจริญเติบโตของช่วงอายุ 9-12 ปี 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  พัฒนาการด้านร่างกาย 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  พัฒนาการด้านสติปัญญา 30 พ.ค. 66
  พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ 6 มิ.ย. 66
  พัฒนาการด้านสังคม 13 มิ.ย. 66
  ความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อ 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ปกติ 27 มิ.ย. 66
  การดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บ 4 ก.ค. 66
  ความสำคัญของระบบกระดูก และข้อต่อ 11 ก.ค. 66
๑o
  การปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อทำงานได้ปกติ 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การดูแลรักษากระดูกและข้อต่อเมื่อเกิดการบาดเจ็บ 25 ก.ค. 66

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ