ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์และครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์และครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

ครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์และครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ