ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทองและครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทองและครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทองและครูคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pom-khoncorat@hotmail.com | 23.09.23 | 20 0 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By pom-khoncorat@hotmail.com | 23.09.23 | 20 0 ภาษาอังกฤษ