ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By กันยารัตน์ | 16.07.23 | 932 3 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By นางเสาวลักษณ์ | 17.07.23 | 930 3 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By Sunshine on Friday | 24.07.23 | 910 0 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By Mod | 14.08.23 | 153 6 ภาษาอังกฤษ
 5. Post By Kungking | 17.08.23 | 71 0 ภาษาอังกฤษ
 6. Post By GUEST | 23.08.23 | 59 0 ภาษาอังกฤษ
 7. Post By arnon | 05.09.23 | 55 0 ภาษาอังกฤษ
 8. Post By นางสาว | 20.09.23 | 47 0 ภาษาอังกฤษ
 9. Post By T.เจมส์ | 22.09.23 | 43 2 ภาษาอังกฤษ
 10. Post By มุกดา | 18.09.23 | 39 1 ภาษาอังกฤษ
 11. Post By NNT | 20.09.23 | 35 0 ภาษาอังกฤษ
 1. Post By นางสาว | 20.09.23 | 47 0 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By T.เจมส์ | 22.09.23 | 43 2 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By มุกดา | 18.09.23 | 39 1 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By NNT | 20.09.23 | 35 0 ภาษาอังกฤษ