ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ