ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
ครูผู้สอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยที่ 3 รักษ์สุขภาพ
เรื่อง 1.1 รักษ์สุขภาพ
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 1 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 2 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 3 23 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 6 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 7 14 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้ จิกซอว์ภาพ)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 8 และข้อที่ 9 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 10 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  อาการเจ็บป่วย 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  รักษ์สุขภาพ 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบประเมินตนเอง และบันทึกการเรียนรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ