ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ

ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รักษ์ตัวเรา
เรื่อง 1.1 เรื่อง อวัยวะภายนอก
1
  เรื่อง อวัยวะภายนอก 20 พ.ค. 63
เรื่อง 1.2 เรื่อง อวัยวะภายนอกดวงตา
1
  เรื่อง อวัยวะภายนอกดวงตา 27 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 เรื่อง อวัยวะภายนอก หู
1
  เรื่อง อวัยวะภายนอก หู 10 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.4 เรื่อง อวัยวะภายนอก จมูก
1
  เรื่อง อวัยวะภายนอก จมูก 17 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.5 เรื่อง วัยวะภายนอก คอ เส้นผม และผิวหนัง
1
  เรื่อง วัยวะภายนอก คอ เส้นผม และผิวหนัง 24 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง อวัยวะภายนอก มือ เท้าและเล็บ
1
  เรื่อง อวัยวะภายนอก มือ เท้าและเล็บ 1 ก.ค. 63
เรื่อง 1.7 เรื่อง อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)
1
  เรื่อง อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก) 8 ก.ค. 63
เรื่อง 1.8 เรื่อง อวัยวะภายในช่องปาก
1
  เรื่อง อวัยวะภายในช่องปาก 15 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง 2.1 เรื่อง ความหมายของครอบครัว
1
  เรื่อง ความหมายของครอบครัว 22 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง ครอบครัว
1
  เรื่อง ครอบครัว (1) 29 ก.ค. 63
2
  เรื่อง ครอบครัว (2) 5 ส.ค. 63
3
  เรื่อง ครอบครัว (3)19 ส.ค. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง จุดเด่น จุดด้อย และความภาคภูมิใจในตนเอง
1
  เรื่อง จุดเด่น จุดด้อย และความภาคภูมิใจในตนเอง (1) 26 ส.ค. 63
2
  เรื่อง จุดเด่น จุดด้อย และความภาคภูมิใจในตนเอง(2) 2 ก.ย. 63
3
  เรื่อง จุดเด่น จุดด้อย และความภาคภูมิใจในตนเอง (3) 9 ก.ย. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง เพศชาย เพศหญิง
1
  เรื่อง เพศชาย เพศหญิง (1) 16 ก.ย. 63
2
  เรื่อง เพศชาย เพศหญิง (2) 23 ก.ย. 63
เรื่อง 2.5 เรื่อง เพศชาย เพศหญิง ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศ
1
  เรื่อง เพศชาย เพศหญิง ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศ 30 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ