ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
ครูผู้สอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง 2.1 ชีวิตและครอบครัว
  ครอบครัวของฉัน 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ลำดับเครือญาติ 26 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ความรัก ความผูกพันของครอบครัว 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อาชีพในฝัน 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  จุดเด่นในตัวฉัน 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  สิ่งที่ฉันจะพัฒนา 6 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)
  เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  เพศชายและเพศหญิง 20 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  ความแตกต่างระหว่างเพศ 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  เธอและฉัน เราเพื่อนกัน (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  คนสำคัญในชีวิต (มีใบความรู้ แบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By kruYO | 22.09.23 | 31 0 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By kruYO | 22.09.23 | 31 0 สุขศึกษาและพลศึกษา