ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
ครูผู้สอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ และครูปฏิญญา ประจันบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง 2.1 ชีวิตและครอบครัว
  ครอบครัวของฉัน 20 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ลำดับเครือญาติ 27 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 3 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ความรัก ความผูกพันของครอบครัว 10 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อาชีพในฝัน 17 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  จุดเด่นในตัวฉัน 24 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  สิ่งที่ฉันจะพัฒนา 31 ส.ค. 65 (มีใบความรู้)
  เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน 7 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  เพศชายและเพศหญิง 14 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  ความแตกต่างระหว่างเพศ 21 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  เธอและฉัน เราเพื่อนกัน 28 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  คนสำคัญในชีวิต 5 ต.ค. 65 (มีใบความรู้ แบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ