ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอนโดย ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ่jurai | 24.08.22 | 271 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By winai | 29.08.22 | 70 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By ่jurai | 24.08.22 | 271 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By winai | 29.08.22 | 70 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม