ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By JEEN | 18.09.23 | 204 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By ํYanisa | 30.09.23 | 191 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By ํYanisa | 30.09.23 | 170 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. Post By นางสาว | 03.10.23 | 153 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By nook | 25.09.23 | 215 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By JEEN | 18.09.23 | 204 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By ํYanisa | 30.09.23 | 191 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. Post By ํYanisa | 30.09.23 | 170 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  5. Post By นางสาว | 03.10.23 | 153 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม