ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอนโดย ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
หน่วยที่ 4 สังคมน่าอยู่ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ