ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง 6.1 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
  ภูมิประเทศที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  ทรัพยากรที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อมนุษย์ 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 10 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 14 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  การดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน 17 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง และ บันทึกการเรียนรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ