สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า 1 หารทั้ง ตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว เรียกเศษส่วนนั้นว่า เศษส่วนอย่างต่ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่กำหนดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.9

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง เศษส่วนอย่างต่ำ 15 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)