สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำสีผสมอาหารจากพืชสีผสมอาหารจากพืช คือ สีที่เราสามารถสกัดได้จากพืชหลายสี เป็นสีที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่

1. สีเขียวจากใบเตย

2. สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน

3. สีเหลืองจากขมิ้น หรือฟักทอง

4. สีแดงจากแตงโม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกต

1. การบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (4)
เรื่อง โลกสวยด้วยสีสัน (4) 26 ม.ค. 65