คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

Posted by PR&Info dltv | 13 พ.ค. 67
758 views
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีไฟล์เผยแพร่ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ***มัธยมศึกษาตอนต้น ขอความอนุเคราะห์ครูปลายทางดาวน์โหลดใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม จากรายชั่วโมงที่มีเผยแพร่ให้ในแต่ละชั่วโมงนะคะ
0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ